Solunate-løsning 50 ml gratis med Lenjoy Bi-weekly Aqua+

Login

Aftale angående behandling af særlige kategorier af personlig data

 1. Du giver hermed samtykke til, at Lentiamo s.r.o., med hovedkvarter i Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice,Tjekkiet, IČ 261 04 784, registeret ved den regionale domstol i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandler følgende personlige data angående påførte kontaktlinser og parametrene på øjendefekterne, ifølge Forordningen (EU) 2016/679 (Generel databeskyttelsesforordning), senere referet til som “Forordningen”.
 2. En sådan databehandling er kun mulig med din eksplicitte samtykke, og er nødvendig for udførelsen af kontrakten. Disse data vil blive behandlet så længe kontrakten varer, og senere til kontraktbevis, samt enhver fremtidig anvendelse og forsvar af parternes rettigheder og forpligtelser. Dataen beholdes og behandles i en periode på 10 år, grundet realiseringen af den sidste del af udførelsen af kontrakten, hvis andre love ikke kræver en længere tidsperiode.
 3. Lentiamo s.r.o. erklærer at alt personlig information er fortrolig, og vil ikke blive delt med tredjeparter, undtagen databehandlere, som er ansvarlige for udførelsen af kontrakten. Sådanne databehandlere vil være andre services, software- og apllikationsudbydere, som på nuværende tidspunkt ikke anvendes af vores virksomhed.
 4. Denne aftale kan afsluttes når som helst ved at sende et brev med post, eller ved at kontakte virksomheden på e-mail. Afslutning af kontrakten vil resultere i sletning af data fra virksomhedens database.
 5. Vær venligst opmærksom på at ifølge Forordningen har du ret til at:
  • Kræve at vide hvilke af dine personlige data vi behandler,og bede om en kopi af disse data,
  • Kræve en forklaring på behandlingen af personlige data,
  • Spørge om adgang til dataen, og bede os om at opdatere eller rette dataen,
  • Bede om at dataen slettes,
  • Dataen flyttes til en anden databehandler,
  • Kontakte os, Datatilsynet eller en domstol, hvis du er i tvivl angående overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personlig data.