Du kan bestille via telefon: 80705858

TRUSTPILOT 8.8/10.00

Login

Information om databehandling af personlige oplysninger

 1. Virksomheden, Maternia s.r.o., med hovedkvarter i Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice,Tjekkiet, IČ 261 04 784, registeret ved den regionale domstol i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandler følgende personlige data ifølge Forordningen (EU) 2016/679 (Generel databeskyttel­sesforordning), senere referet til som “Forordningen” for at kunne gøre online køb mulige:
  1. Angående enkeltpersoner:
   • Navn og efternavn;
   • E-mail adresse;
   • Telefonnummer;
   • Addresser;
   • Loyalitets-eller rabatkort.
  2. Angående virksomheder:
   • Navn og efternavn;
   • Virksomhedens navn;
   • E-mail adresse;
   • Telefonnummer;
   • Virksomhedens adresse.
  3. I begge tilfælde:
   • Hvis muligheden, “Husk mit kort” vælges, opbevarer vi de sidste fire cifre på kortet, udløbsdatoen, og typen af kort.
   • Vi kan gemme datoen for dit næste køb.

  I overensstemmelse med den gældende forordning, og med det formål at gengive udførelsen af kontrakten, vil kontrakten blive registeret, og det samme vil en anden fremtidig anvendelse og forsvar af parternes rettigheder og forpligtelser. Dataen vil blive opbevaret og behandlet i en periode på 10 år, grundet realiseringen af den sidste del af udførelsen af kontrakten, hvis andre love ikke kræver en længere tidsperiode.Den ovennævnte databehandling er mulig i henhold til artikel 6 par.1 b) iForordningen:Be­handling af data som er nødvendig for udførelsen af kontrakten.

 2. Maternia s.r.o vil kun oplyse om dine data til tredjeparter, i det omfang at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten eller de juridiske forpligtelser.

  Disse tredjeparter er følgende:

  1. Udbydere af e-mail og/eller analytisk software (e.g. Google Analytics og Mailgun)
  2. Udbydere af help desk software (e.g. Groove)
  3. Pickup points, hvis kunden vælger denne leveringsmulighed
  4. Postserviceudbydere (e.g. GLS og UPS Access Point)
  5. Betalingsservi­ceudbydere (e.g. kreditkortfirmaer og PayPal)
  6. Gældindkrævnin­gsfirmaer, juridiske og skattekonsulenter
  7. Udbydere af beskedservices (e.g. SMSbrana)
  8. IT serviceudbydere
  9. Andre serviceudbydere, software eller app-udbydere som ikke på nuværende tidspunkt anvendes af vores virksomhed, men som kan blive anvendt i fremtiden

  Maternia s.r.o. forbeholder sig retten til at udpege andre parter i de ovennævnte kategorier.

  Maternia s.r.o.vil beskytte dine data som følger, i hvilke alle tredje parter til Maternia s.r.o. vil forpligte sig til følgende:

  1. Enhver tredje part må kun bruge dataen indenfor den ret som Maternia s.r.o. har modtaget fra deres egne kunder.
  2. Ingen tredje part må anvende daten til egne formål.

  Vi overfører ikke data til tredje lande, med undtagelse af nogle af udbyderne nævnt ovenfor.

  Vi har implementeret egnede og passende garantier for at udvikle en måde hvorpå dine data overføreres til det respektive tredje land, som er kompatibelt med databeskyttelse:

  I princippet overfører Maternia s.r.o. kun data til lande hvor en tilstrækkelig­hedsbeslutning fra Europa-Kommissionen er trådt i kraft. I forhold til USA, skal modtagerne af dataen særligt overholde kravene i Privacy Shield framework. Hvis dette ikke er tilfældet, udføres overførslen af data ved standard DPA- klausuler i henhold til Art. 46 Abs. 2 lit c) GDPR, i.e. dem som er udarbejdet af Europa-Kommissionen.

  Ved forespørgsel vil vi fremsende dig en kopi af disse garantier hvis vi behandler eller har behandlet dine personlige data i tredje lande.

 3. Vær venligst opmærksom på at ifølge Regulationen har du ret til at:
  • Kræve at vide hvilke af dine personlige data vi behandler, og bede om en kopi af disse data,
  • Kræve en forklaring på behandlingen af personlige data,
  • Spørge om adgang til dataen, og bede os om at opdatere eller rette dataen,
  • Bede om at dataen slettes,
  • Dataen flyttes til en anden databehandler,
  • Kontakte os, Datatilsynet eller en domstol, hvis du er i tvivl angående overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personlig data.

Gå ikke glip af nyhederne fra kontaktlinsernes verden.