Trustpilot 4.6/5.0

Login

Information om behandling af personlige data i forretningskommunikationsøjemed

 1. Du giver hermed samtykke til, at Maternia s.r.o., med hovedkvarter i Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice,Tjekkiet, IČ 261 04 784, registeret ved den regionale domstol i České Budějovice, sektion C, del 14226 behandler følgende personlige data ifølge Forordning (EU) 2016/679 (Generel databeskyttel­sesforordning), senere referet til som “Forordningen”:
  • E-mail adresse.
 2. E-mail adressen skal behandles ved dit samtykke med det formål at den opbevares i en database til udsendelse af kommercielle tilbud. En sådan behandling er mulig via artikel 6. par. 1 a) i Forordningen.
 3. Du accepterer denne aftale for en periode på tre år, medmindre du forlænger denne periode.
 4. Dataen behandles af Maternia s.r.o., (aktieselskab), som handler som en persondataregu­lator. Dog kan personlig data også behandles af følgende:
  • Udbyderen af helpdesk softwaren, Groove,
  • Andre services, software – og applikationsud­bydere, som ikke på nuværende tidspunkt anvendes af vores virksomhed.
 5. Aftalen kan til enhver tid trækkes tilbage, f.eks. ved at sende et brev pr. post, ved at sende en e-mail, eller ved at klikke på et link i kommunikati­onsmaterialer­ne, som udsendes i reklameøjemed.
 6. Vær venligst opmærksom på, at ifølge Forordningen, har du ret til at:
  • Kræve at vide hvilke af dine personlige data vi behandler, og bede om en kopi af disse data,
  • Kræve en forklaring på behandlingen af personlige data,
  • Spørge om adgang til dataen, og bede os om at opdatere eller rette dataen,
  • Bede om at dataen slettes,
  • Dataen flyttes til en anden databehandler,
  • Kontakte os, Datatilsynet eller en domstol, hvis du er i tvivl angående overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personlig data.